?????? ?? ???? ?????
??? ???? ????? ?? ????? ?? ?????

   
???? ????? ????? ????? ???? ??? ???? ??? ???? ???? ???
1 4
2 05/02/2011 א אדר א תשע"א תרומה שמות רוח שטות 5
3 09/10/2010 א חשון תשע"א נח בראשית הדדיות וכף זכות 4
4 07/05/2011 ג אייר תשע"א אמור ויקרא צדקה ורחמים 4
5 09/04/2011 ה ניסן תשע"א מצורע ויקרא נגד הלב הטוב 4
6 06/08/2011 ו אב תשע"א דברים דברים המלחמה לא בידנו 4
7 12/03/2011 ו אדר ב תשע"א ויקרא ויקרא מנהיגות וטעויות 5
8 07/06/2011 ו סיוון תשע"א שבועות חגים אז איפה הן הנערות ההן 5
9 09/07/2011 ז בתמוז תשע"א בלק במדבר לא הכל טוב, אבל הכל לטובה 4
10 12/02/2011 ח אדר א תשע"א תצווה שמות קנאה תאווה כבוד והלב 6
11 09/08/2011 ט באב תשע"א ט באב חגים יום צום 2
12 19/02/2011 טו אדר א תשע"א כי תשא שמות סבלנות 4
13 19/04/2011 טו ניסן תשע"א פסח חגים חמץ ומצה 4
14 11/06/2011 טז סיוון תשע"א בהעלותך במדבר מסע הספקות 4
15 14/05/2011 י אייר תשע"א בהר ויקרא החקלאים הגיבורים 5
16 10/09/2011 יא אלול תשע"א כי תצא דברים גם התורה דורשת צדק חברתי 6
17 16/04/2011 יב ניסן תשע"א פסח חגים עבדות ובחירה חופשית 4
18 13/08/2011 יג אב תשע"א ואתחנן דברים קושי בכיבוד הורים 5
19 19/03/2011 יד אדר ב תשע"א מגילת אסתר כתובים מסכות וצביעות 4
20 16/07/2011 יד תמוז תשע"א פנחס במדבר קנאה מסוג אחר 4
21 19/07/2011 יז תמוז תשע"א יז תמוז חגים ארועי היום 2
22 22/05/2011 יח אייר תשע"א לג בעומר חגים האש הפנימית 4
23 23/04/2011 יט ניסן תשע"א שיר השירים כתובים קודש קדשים 4
24 02/10/2010 יט תשרי תשע"א בראשית בראשית בחירה חופשית ואחריות 4
25 26/03/2011 כ אדר ב תשע"א שמיני ויקרא הכרת הטוב וענווה 4
26 23/07/2011 כא תמוז תשע"א מטות במדבר סדר עדיפויות 4
27 26/02/2011 כב אדר א תשע"א ויקהל שמות השוני והתפקיד 6
28 25/06/2011 כג סיוון תשע"א קורח במדבר פוליטקאי היהודי הראשון 4
29 28/05/2011 כד אייר תשע"א במדבר במדבר אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני 5
30 30/04/2011 כו ניסן תשע"א קדושים במדבר ואהבת לרעך כמוך 5
31 02/04/2011 כז אדר ב תשע"א תזריע ויקרא ברית תאוה ויצר 4
32 30/07/2011 כח תמוז תשע"א מסעי במדבר השרדות על טיבעית 4
33 05/03/2011 כט אדר א תשע"א פקודי שמות שמחה ועצבות 6
34 02/07/2011 ל סיוון תשע"א חקת במדבר מנהיגים שכועסים 4
The watch uses a 40 mm stainless swiss replica watches steel case, a dark blue dial, a watch with fake watches a luminous coating, and a scale mark for quick reading in any environment. Inside the replica watches case is a magnetically shielded soft case equipped with a 30110 automatic movement that provides 42 hours of uk replica watches power reserve.
???? ???? ?????? ?? ???? ???